نوع سکه استاندارد

 • نوع V نوع سکه Super Capacitor 4.0F 5.5V

  نوع V نوع سکه Super Capacitor 4.0F 5.5V

  کنتور هوشمند، فوق خازن نوع سکه، خازن فوق العاده فاراد 5.5V 0.1F 0.22F 0.33F 0.47F 1.0F 1F 1.5F 2.0F 2F 4.0F 5.0F

  عمر چرخه تحت ولتاژ نامی--500000 سیکل︱△C/C︱≤30%، ESR≤4 برابر مقدار اولیه (25℃)

  روش آزمایش بر اساس —--IEC 62391-1 خازن های دولایه الکتریکی ثابت برای استفاده در تجهیزات الکترونیکی است - قسمت 1: مشخصات عمومی

  ظرفیت خازن بر اساس روش تخلیه جریان ثابت است

 • نوع سکه 0.1F 5.5V فاراد ابرخازن

  نوع سکه 0.1F 5.5V فاراد ابرخازن

  نوع سکه 0.1F 5.5V فاراد ابرخازن

   

  عمر چرخه تحت ولتاژ نامی--500000 سیکل︱△C/C︱≤30%، ESR≤4 برابر مقدار اولیه (25℃)

  روش آزمایش بر اساس —--IEC 62391-1 خازن های دولایه الکتریکی ثابت برای استفاده در تجهیزات الکترونیکی است - قسمت 1: مشخصات عمومی

  ظرفیت خازن بر اساس روش تخلیه جریان ثابت است

 • سوپر خازن نوع C نوع C 5.5V 0.22F

  سوپر خازن نوع C نوع C 5.5V 0.22F

  نوع سکه Super Capacitor 5.5V 0.22F C-Type

 • نوع سکه 5.0F 5.5V خازن فاراد خازن دولایه

  نوع سکه 5.0F 5.5V خازن فاراد خازن دولایه

  کنتور هوشمند، فوق خازن نوع سکه، خازن فوق العاده فاراد 5.5V 0.1F 0.22F 0.33F 0.47F 1.0F 1F 1.5F 2.0F 2F 4.0F 5.0F

  عمر چرخه تحت ولتاژ نامی--500000 سیکل︱△C/C︱≤30%، ESR≤4 برابر مقدار اولیه (25℃)

  روش آزمایش بر اساس —--IEC 62391-1 خازن های دولایه الکتریکی ثابت برای استفاده در تجهیزات الکترونیکی است - قسمت 1: مشخصات عمومی

  ظرفیت خازن بر اساس روش تخلیه جریان ثابت است